Vanos repair Verzend logos

Garantie

Garantie


VanosRepair staat garant voor al haar producten en heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan.

De volgende garantiebepalingen zijn van kracht:

 Complete, door ons gerevisserde, VANOS units, hebben 1 jaar omruilgarantie zonder kilometer beperking.

 Losse revisiedelen en gereedschappen hebben 90 dagen omruilgarantie.

 De garantieporiode start op de datum van uitlevering.
 


Aanvraag

In geval U aanspraak wenst te maken op garantie dient U dit schriftelijk te melden op het volgende email adres: support@vanosrepair.nl

Een garantieaanvraag dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

> Factuurnummer van aankoop
> Uitgebreide klachtomschrijving (eventueel aangevuld met beeldmateriaal)
> Oorzaak van defect (indien bekend)
> NAW gegevens van de aanvrager

Nadat uw aanvraag door ons is ontvangen, nemen wij contact met u op voor de verdere afhandeling.
 


Garantiebepalingen

Onze garantiebepalingen zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden